Iskolai, közösségi mediáció

Iskolai, közösségi mediáció

Az iskola egy zárt közösség, saját szabályrendszerrel, ahol az utóbbi időben egyre gyakoribbá válnak az agresszív cselekedetek, a viták, az egyet nem értések. A hosszú együtt töltött idő miatt fontos a közösség tagjai közötti egyetértés, a konfliktusok megfelelő kezelése.

A mediáció azonban különösen akkor nehéz azokban az esetekben, amikor a két fél között jelentős státuszbeli különbség van, mint például egy tanár-diák viszonyban. Ilyenkor a konfliktus konstruktív, mindkét fél számára megelégedéssel végződő megoldása nagyon fontos. Gyakran ezt azonban nem lehet az iskolán belül megoldani, aminek az oka, hogy a konfliktusban álló felek közötti közvetítő amennyiben érintett, valamelyik fél felé elfogult. Ezért van szükség egy pártatlan mediátor segítségére.

Az iskolán belüli konfliktusok megfelelő megoldása azért is kiemelten fontos, mert egyrészt a gyerekek ebből látnak egy viselkedés és konfliktus-kezelési technikát, másrészt egy rosszul rendezett vagy rendezetlen vita súlyos problémát és kudarcélményt okozhat a diákok életében, aminek hosszútávú következményei lehetnek.

Az iskolai mediációt leginkább preventív célból alkalmazzuk, a tanár-diák, tanár-szülő vagy diák-diák közötti konfliktusok megelőzésére. A tanárok, diákok és szülők viselkedését különböző, sokszor ellentétes célok és érzelmek befolyásolják és mások az őket érő külső hatások illetve szabály- és megfelelési rendszer, amit követnek. Emiatt gyakoriak a nézeteltérések és viták, konfliktusok, hasonlóképp a szülő-gyermek kapcsolatban is.