Cikkek

“A szemet szemért elv csak oda vezet, hogy az egész világ megvakul.”

monikamediator, mediáció, emberi kapcsolatok, közös megegyezés

Konfliktusaink márpedig vannak. Vitás ügyeinket a magánéletben, a munkahelyen, a közlekedésben, a gyerek iskolájában eltérő módon rendezzük le. Van aki kiabálással, fenyegetőzéssel. Van aki  testi erőfölénnyel. Van, aki kirúgja az alkalmazottját. Van, aki belebetegszik. Van aki perrel…..

Konfliktusok tehát vannak, és nem az a baj, hogy vannak. A konfliktusokat meg kell oldani. Ugyanis csak a megoldatlan konfliktusok a veszélyesek.

mediáció egy olyan eljárás, konfliktuskezelő módszer, amikor egy harmadik, semleges fél nyújt segítséget a feleknek a vitájuk rendezéséhez, anélkül, hogy ő maga döntené el a vitát. Ez egy teljesen informális és békítő jellegű eljárás, és a mediátor célja, hogy egy kölcsönösen elfogadható egyezség létrehozásához segítse a feleket. A segítő kommunikáció révén a felek meghallják, hogy mi is a valódi igénye és érdeke a másik félnek.

A mediáció egy békés, alternatív konfliktusmegoldási technika.

„Mediáció alatt azt az eljárást kell érteni, amelynek során egy semleges harmadik fél segítséget nyújt a feleknek vitájuk rendezésére, anélkül azonban, hogy maga döntené el a vitát. Ez az eljárás teljesen informális és békítő jellegű, célja, hogy segítse a feleket egy kölcsönösen elfogadható egyezség létrehozásában.” (Florida, Mediation in any civil actions § 44.301)

A mediáció lényege abban áll, hogy úgy képes a feleket egymás felé fordítani, hogy segít megteremteni kapcsolatuk újszerű és közös felfogását, aminek az lesz a következménye, hogy megváltozik az egymáshoz való viszonyuk.

A mediáció egyedülálló módon alkalmas pl. a családi konfliktusok rendezésére: ugyanis nem a jogok és a kötelezettségek kerülnek előtérbe,  hanem az igények és az érdekek mentén gondolkodik. Mindkét fél esetében !

S  hogy manapság miért fordulnak az emberek inkább a joghoz, a bírósághoz, és az ügyvédekhez?

Mert nem ismernek hatékony eszközt a konfliktusok megoldására, mellyel eredményesen tudnák kezelni vitáikat. Ha tudatosul, hogy mi okozta  a konfliktust,  a döntés, a helyzet megoldása  ennek birtokában hatékonyabb lehet, ( hiszen magunkat mi ismerjük a legjobban…)

A mediátor a problémamegoldó folyamat során segít tisztázni a konfliktusokat,és olyan megoldást találni, amely mindkét fél számára kielégítő .

A  legfontosabb a mediációban az,  hogy konszenzuson alapszik, az igények és érdekek dominálnak, magánjellegű és bizalmas.

A klasszikus példa: van egy citrom, amit mind a két fél magának akar. Aztán kiderül: az egyiknek csak a citrom leve kell a limonádéhoz, a másiknak meg a héja a süteménybe. Ám a hosszadalmas viták után, már nem hallják meg egymás szavát. A mediátor segít meghallani, kinek mi az igénye, és mindenki nyer: az egyik fél a levét a másik a héját.

Mit jelent a konszenzus ?

A mediációs folyamatban minden döntés a felek kezében van. A mediátor nem kényszerít semmilyen döntést, feltételt a felekre. A vita kimenetele kizárólag a felektől függ. Az lesz a megállapodásban, amiben a tárgyaló partnerek  saját igényük és érdekeik szerint megegyeznek. A mediáció megengedi, hogy  a felek maguk állítsák fel a szabályaikat a mindkét fél számára elfogadható megoldás érdekében. A mediáció során nincs bíró, aki hatalmi szóval utasítja a feleket, aki a saját belátása szerint hoz döntéseket, az ügyfelek pedig csak elviselhetik és kényszerűen és kötelességszerűen végrehajthatják  az ítéletben foglaltakat.

Az igények, érdekek mentén

A mediáció nem a „ jogok és kötelességek” mentén működik,  hanem az igények és érdekek mentén. A mediációban nincsen alá-fölérendeltség.

A mediáció során előre tekintünk: nem azt firtatjuk, hogy mi történt  a múltban, és ki a hibás. Azzal foglalkozunk, hogy a felmerült problémára a jelenben olyan megoldást találjunk, amely mindkét fél számára egyaránt elfogadható és ilyen módon a jövőben való együttműködést fenntartsuk és megkönnyítsük. A fő szempont: kinek mi az igénye és az érdeke.

Magánjellegű és bizalmas

A mediáció magánjellegű, bizalmas és nem nyilvános . A mediátor a tudomására hozott információkat csak a felek beleegyezésével hozhatja nyilvánosságra. Azokat az információkat, amit a felek megosztanak a mediátorral, csak akkor és olyan mértékig közölheti harmadik féllel, amilyen mértékben erre felhatalmazást kapott. A mediátor mindkét fél érdekeit képviseli.

A mediáció sokkal több,  mint alternatív konfliktuskezelés módszer.

A mediáció a konfliktuskezelés művészete.

És egyben befektetés a jövőbe: mert az eljárás segítségével emberi értékeket, kapcsolatokat őriz meg.

További cikkek