A mediáció folyamata

A mediáció folyamata

1. Előkészítő beszélgetés
Mediátor ismerteti a mediációs módszer lényegét, előnyeit és megválaszolja az ügyfél eljárással kapcsolatos kérdéseit. Illetve az előkészítő beszélgetés során – általában a végén – nyilatkozik az ügyfél arról, hogy a mediátort megbízza/elfogadja a közvetítői eljárás vagyis a mediáció levezetésével.

 

Ügyfélnek lehetősége nyílik

 • kimondania az elmúlt időszak fájdalmait
 • elkezdeni megkeresnie a miértekre a választ
 • megértenie a saját magában, párkapcsolatában, családjában zajló folyamatokat.
 • feldolgozni, megérteni, elfogadni a megváltoztatható és megváltoztathatatlan dolgokat

2. Mediáció
3. Bevezető szakasz
4. Bemutatkozás, megszólítás
Szabályok, keretek ismertetése (felsorolás a főbb szabályokat tartalmazza)

 • A mediátor független és pártatlan
 • A mediáción való részvétel önkéntes
 • (ha bíróság/hatóság rendelte el a mediációt, akkor ott is csak az első alkalmon történő megjelenést írják elő)
 • A mediátort titoktartás köti (mediátor nem idézhető bíróságra/hatósági meghallgatásra)
 • A felek később bírósági/hatósági eljárás során nem hivatkozhatnak a mediációban elhangzottakra
 • A mediátor nem járul hozzá semmilyen kép és hangfelvétel készítéséhez
 • A mediáció alatt kérjük, kapcsolják ki/némítsák le telefonjaikat
 • A mediáció során a felek nem minősíthetik egymást sem és a mediátort sem
 • Bármelyik fél kérhet szünetet
 • A mediáció jövőorientált, a jövőben megvalósítható megoldások keresésére helyezi a hangsúlyt
 • Mediációs folyamat rövid ismertetése

5. Megszakítás nélküli idő
Amikor mind a két fél elmondhatja gondolatait, álláspontját. Fontos, hogy mind a két fél egyenlő időt kap. A megszakítás nélküli időben a másik fél nem kérdezhet, nem tehet hozzászólásokat, de jegyzetelhet és később felteheti kérdéseit, elmondhatja észrevételeit.
6. Eszmecsere
Ebben a szakaszban az ügyfelek megpróbálják egymásra figyelve megérteni a konfliktust. Megtörténik az érzelmek és szükségletek tisztázása, közös pontok megtalálása és ezek segítségével megkezdődhet a múltból a jövőre való koncentrálás.

A mediátor felsorolja a megtárgyalásra kerülő témákat és a megoldások megtalálásánál kiemelt szempontként kezeli az a felek közötti egyensúly kialakítását, megtartását, az együttműködési hajlandósát fenntartását, a felmerülő akadályok elhárítását, mindkét fél szükségleteinek figyelembevételét.

7. Mediáció lezárása
Reményeink szerint a mediáció lezárása egy írásbeli megállapodással zárul, de a mediácó sikerességét nem feltétlenül a megállapodás írásba foglalása jelenti. Vannak olyan családi/együttélési kérdések, ahol a felek nem is igénylik az írásbeliséget, örömmel tölti el őket az, hogy meghallhatták és megérthették a másik álláspontját.