MEDIÁCIÓ ÖSSZEHASONLÍTÁSA A BÍRÓSÁGI PERREL

bíróság

BÍRÓSÁGI PER

 • a konfliktus szereplői nem mindig vannak jelen (pl ügyvéd képviseli a felet)
 • nem önkéntes
 • a bíró egy kijelölt személy, a bíró személyére a feleknek nincs ráhatásuk
 • nagymértékben formalizált eljárás
 • a bíró dönt a vitás kérdésben, tehát a felek átengedik a döntést egy harmadik félnek
 • a döntés kötelező a felekre jogerős ítélet esetén
 • a felek ellenfelek
 • nincs szükség bizalomra a felek között
 • felek érdekei kizárják egymást
 • jellemző, hogy a felek elhallgatnak információkat
 • a problémához való hozzáállás jellemzője a pozíció tartására való törekvés és a másiktól engedmények kicsikarása
 • jelenre koncentrál
 • általában egyik fél győztesnek a másik fél vesztesnek érzi magát
mediáció

MEDIÁCIÓ

 • a konfliktus szereplői jelen vannak
 • általában önkéntes
 • a mediátort a felek közösen választják
 • a tárgyalás kereteit a felek és a mediátor közösen határozzák meg
 • a felek közösen keresik a megoldást a konfliktusra és a megoldás a felek megoldása nem egy harmadik fél döntése
 • ha van megállapodás, akkor az a felek közötti szerződésnek tekinthető
 • a felek együttműködő partnerek
 • kölcsönös bizalom fontos
 • felek érdekei egyidejűleg kielégíthetők
 • szükségletek, érdekek feltárása érdekében történik az információáramlás
 • problémához való hozzáállást a közös megoldás keresése jellemzi
 • jövőorientált
 • mindkét fél győztesnek érzi magát